Υπέρ του καθορισμού ανώτατου ορίου στις άμεσες αγροτικές επιδοτήσεις τάσσονται οι περισσότεροι ευρωπαίοι, ανταποκρινόμενοι θετικά στις σχετικές προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτό είναι το συμπέρασμα πρόσφατης έρευνας του Ευρωβαρόμετρου, που αναφέρεται στην Κοινή Αγροτική Πολιτική, ενώ επίσης θετικά τάσσονται οι ευρωπαίοι σε άλλες συναφείς προτάσεις, όπως είναι η συνάρτηση της πράσινης γεωργίας με τις επιδοτήσεις, η στήριξη των μικρο-καλλιεργητών και η καθιέρωση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης σε τοπικά προϊόντα.
Αναλυτικότερα, «καλή εξέλιξη» θεωρεί τη θέσπιση ανώτατου ορίου στις άμεσες αγροτικές επιδοτήσεις το 47% των Ευρωπαίων και ειδικότερα: οι Κύπριοι (70%), οι Δανοί, Φινλανδοί, Σουηδοί, Έλληνες (53%), Γάλλοι και Τσέχοι. Το 28% των ευρωπαίων θεωρεί «κακή εξέλιξη» την πρόταση, και ειδικότερα: οι Μαλτέζοι (45%), Βέλγοι, Αυστριακοί και Έλληνες (33%). Την άποψη της πλειοψηφίας υποστηρίζουν κυρίως άντρες, άνω των 20 ετών και αυτοαπασχολούμενοι.

Την πρόταση της Επιτροπής - κατά την οποία, οι άμεσες αγροτικές επιδοτήσεις θα πρέπει να βασίζονται σε καλές περιβαλλοντικές πρακτικές - ασπάζονται οι Δανοί (69%), οι Κύπριοι, οι Σουηδοί, οι Λουξεμβούργιοι, οι Σλοβάκοι και οι Έλληνες (49%), ενώ προτιμούν την παροχή των επιδοτήσεων «άνευ όρων» οι Έλληνες (18%), οι Ούγγροι, οι Βούλγαροι και τελευταίοι οι Φινλανδοί (3%).

Την καθιέρωση της δημοσιοποίησης των ονομάτων αυτών που λαμβάνουν άμεσες αγροτικές επιδοτήσεις, καθώς και των ποσών που λαμβάνουν, υποστηρίζουν οι Σλοβάκοι (87%), οι Τσέχοι, οι Έλληνες (71%) και οι Βρετανοί, ενώ την απορρίπτουν οι Ολλανδοί (40%), οι Δανοί, οι Λεττονοί και οι Αυστριακοί.

Κατά την έρευνα, οι μικρές καλλιέργειες συμβάλλουν στην κοινωνική ζωή της υπαίθρου και στην αγροτική οικονομία Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός, ότι τις απόψεις αυτές προσεγγίζουν σχεδόν εξίσου οι κάτοικοι αστικών κέντρων και υπαίθρου, ενώ κατά συντριπτική πλειοψηφία οι ευρωπαίοι θέλουν να αγοράζουν τοπικά προϊόντα και άρα πιστεύουν ότι πρέπει η ΕΕ να διευκολύνει την πρόσβασή τους σε αυτά στηρίζοντας τα δίκτυα διανομής. Οι περισσότεροι τέλος (62%) θεωρούν, ότι θα πρέπει να δημοσιοποιούνται τα αρχεία με τα ποσά και τα ονόματα όσων λαμβάνουν αγροτικές επιδοτήσεις και μόνον το 22% πιστεύει ότι πρόκειται για ατομικά δεδομένα ιδιωτικής φύσης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ