Στην ιστοσελίδα της ΕΛ.ΑΣ. καθώς και στις Διευθύνσεις Αστυνομίας και τις Αστυνομικές Διευθύνσεις της χώρας αναρτήθηκαν οι πίνακες επιτυχόντων κατά κατηγορία απολυτηρίων-πτυχίων υποψηφίων Ειδικών Φρουρών έτους 2011, με αναλυτική βαθμολογία κατά κριτήριο και συνολικό αριθμό μορίων κατά φθίνουσα σειρά.

Οι πίνακες θα οριστικοποιηθούν, μετά την εκδίκαση τυχόν ενστάσεων, που θα υποβληθούν με κατάθεσή τους ή αποστολή συστημένης επιστολής απευθείας στο ΑΣΕΠ εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα 10 ημερών, που αρχίζει από αύριο Πέμπτη 6-10-2011, μέχρι και το Σάββατο 15-10-2011.

Επισημαίνεται ότι η υποβολή ένστασης επιτρέπεται για παράβαση νόμου ή κανονιστικής πράξης της Διοίκησης.

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στις Διευθύνσεις Αστυνομίας και Αστυνομικές Διευθύνσεις της χώρας, καθώς και στα τηλέφωνα 210-6977774, 210-6977327.


Πηγή: In.gr