Αντιμέτωποι με μεγάλες ανατροπές βρίσκονται οι εργαζόμενοι στον δημόσιο τομέα. Το νέο μισθολόγιο- βαθμολόγιο, που προωθείται στη Βουλή, συνεπάγεται δραστικές απώλειες στις αποδοχές τους. Μεγαλύτερες θα είναι οι περικοπές για τους υπαλλήλους των υπουργείων Οικονομικών, Εσωτερικών και των ΔΕΚΟ. Η αναπροσαρμογή των βασικών μισθών αλλά και η κατάργηση του συνόλου των ειδικών επιδομάτων επιφέρουν σημαντικές μειώσεις στις τελικές αποδοχές κυρίως σε δύο κατηγορίες υπαλλήλων:

-Μέχρι και 50% σε 100.000 μόνιμους υπαλλήλους που λάμβαναν υψηλά επιδόματα, όπως για παράδειγμα στους εργαζόμενους των υπουργείων Οικονομικών και Εσωτερικών, κυρίως σε όσους ανήκουν στις κατηγορίες δευτεροβάθμιας και υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

-Μέχρι και 40% στους εργαζόμενους σε ΔΕΚΟ, ΝΠΙΔ, ανεξάρτητες αρχές, ανώνυμες εταιρείες του Δημοσίου. Οι αμοιβές στις δημόσιες επιχειρήσεις αλλά και στα επιχορηγούμενα νομικά πρόσωπα ξεπερνούν σήμερα τον μέσον όρο των αποδοχών των δημοσίων υπαλλήλων, που υπολογίζονται στις 22.000 ευρώ, από 20% έως και 57% σε μερικές περιπτώσεις (π.χ. ΔΕΠΑΝΟΜ, ΟΔΙΕ, ΟΠΕ, ΟΣΚ κ.λπ.).


Έτσι πλέον ο “χάρτης” των επιδομάτων διαμορφώνεται ως εξής:

150 ευρώ το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας
100 ευρώ επίδομα παραμεθόριων περιοχών
Έως 1.000 ευρώ τα δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα και το επίδομα άδειας το καλοκαίρι.
Το οικογενειακό επίδομα διαμορφώνεται στα 35 ευρώ και αυξάνεται κατά 18 για τα 2 πρώτα παιδιά, κατά 47 ευρώ για το τρίτο και το τέταρτο και κατά 73 ευρώ για κάθε παιδί από το πέμπτο και πάνω
Επιδόματα θέσης:
700 ευρώ για Γενικούς Διευθυντές
400 ευρώ για Διευθυντές
250 ευρώ για Τμηματάρχες

Προϊστάμενοι ΝΠΙΔ,ΝΠΔΔ και ΟΤΑ
Γεν. δντης 525 ευρώ
Διευθυντής 300 ευρώ
Τμηματάρχης 187 ευρώ

Προϊστάμενοι εκπαίδευσης
Περιφερειακοί δντες 700 ευρώ
Σχολικοί σύμβουλοι και δντες πρωτοβάθμιας 400 ευρώ
Δντες Λυκείων ΚΕΔΔΥ και ΕΕΕΕΚ 350 ευρώ
Προϊστάμενοι γραφείων πρωτοβάθμιας-δευτεροβάθμιας 370 ευρώ
Δντες γυμνασίων-δημοστικών-επαγγελματικών σχολών-ΣΕΚ και 4θέσιων σχολείων 250 ευρώ
Υποδιευθυντές 150 ευρώ
Προϊστάμενοι μονοθέσιων-διθέσιων-τριθέσιων και νηπιαγωγείων 70 ευρώ
Προϊστάμενοι παιδικών σταθμών 60 ευρώ


Παράδειγμα: Υπάλληλος με προϋπηρεσία 14 ετών. Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης. Έγγαμος με 3 παιδιά.
Μισθολογικό κλιμάκιο Δ
Βασικός μισθός 1.381 ευρώ
Οικογενειακό επίδομα 35 ευρώ
36 ευρώ για τα δύο πρώτα παιδιά
47 ευρώ για το τρίτο παιδί
Σύνολο μισθού με επιδόματα: 1.499 ευρώ

Υπενθυμίζεται πως σήμερα κατατίθεται στη Βουλή προς ψήφιση το τριπλό νομοσχέδιο για εφεδρεία, μισθολόγιο και βαθμολόγιο στο Δημόσιο.

Πηγή: Έθνος