Νομοθετική ρύθμιση προκειμένου να μπορεί το ΑΣΕΠ να αναλάβει την εποπτεία και τον έλεγχο της διαδικασίας επιλογής των ωφελουμένων στα προγράμματα Κοινωφελούς Εργασίας καταθέτει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, μετά το σάλο που δημιουργήθηκε από τις καταγγελίες για το ρόλο Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων που ενεπλάκησαν στην επιλογή των ανέργων. Η ρύθμιση θα περιληφθεί στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών που αφορά την εφεδρεία, και τις συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, που ολοκληρώνεται στις αμέσως επόμενες ημέρες και κατατίθεται στη Βουλή.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις που περιλαμβάνεται στη ρύθμιση, το ΑΣΕΠ αναλαμβάνει:

Την έγκριση της ανακοίνωσης πρόσληψης, τον έλεγχο της νομιμότητας των πινάκων κατάταξης που καταρτίζουν οι δικαιούχοι φορείς και την εξέταση των ενστάσεων που υποβάλλουν οι συμμετέχοντες κατά των συγκεκριμένων πινάκων.

Σε ανακοίνωσή του, το υπουργείο Εργασίας τονίζει ότι με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται ακόμη περισσότερο η διαφάνεια και η αντικειμενικότητα στις προσλήψεις των 57.0000 ωφελουμένων ανέργων στα προγράμματα Κοινωφελούς Εργασίας, που θα ξεκινήσουν αμέσως μετά την ψήφιση της σχετικής ρύθμισης σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας.


Πηγή: in.gr
TAGS