Ο ΟΑΕΕ ανακοίνωσε ότι επέστρεψε σήμερα στο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων, το οποίο υπάγεται στον ίδιο τον ΟΑΕΕ, το ποσό των 110.104.153,00 ευρώ, που είχε λάβει ως δάνειο στις 27-9-2011. Το δάνειο, το οποίο είναι έντοκο, είχε χορηγηθεί στον ΟΑΕΕ, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού σε εφαρμογή των διατάξεων του ασφαλιστικού νόμου άρθρο 46, του Ν3863/2010, για την πληρωμή των συντάξεων.