Στην αναπροσαρμογή των εισοδηματικών κριτηρίων χορήγησης του επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΑΣ) στους συνταξιούχους του Δημοσίου και του ειδικού καθεστώτος του ΙΚΑ προχώρησε η κυβέρνηση. Σύμφωνα με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών, Φ. Σαχινίδη και του υπουργού Εργασίας, Γ. Κουτρουμάνη τα ποσά που αναφέρονται στα εισοδηματικά κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη για την καταβολή του ΕΚΑΣ, αναπροσαρμόζονται για το έτος 2011, κατά περίπτωση, ως εξής:

-Το συνολικό ετήσιο καθαρό εισόδημα από συντάξεις, κύριες και επικουρικές, συμπεριλαμβανομένων και των μερισμάτων ή βοηθημάτων, καθώς και από μισθούς, από ημερομίσθια και από επιδόματα που προκύπτουν από σχέση εξαρτημένης εργασίας, ανέρχεται στο ποσό των 8.472,09 ευρώ.

-Το συνολικό ετήσιο ατομικό καθαρό εισόδημα ανέρχεται στο ποσό των 9.884,11 ευρώ.

-Το συνολικό ετήσιο οικογενειακό καθαρό εισόδημα ανέρχεται στο ποσό των 15.380,90 ευρώ.

Ομοίως, τα ποσά του ΕΚΑΣ ανέρχονται, κατά περίπτωση, ως εξής:

-Για συνολικά ετήσια καθαρά ποσά εισοδήματος από κύριες και επικουρικές συντάξεις, μισθούς, ημερομίσθια και επιδόματα, μέχρι του ποσού των 7.715,65 ευρώ, καταβάλλεται ποσό ΕΚΑΣ 230 ευρώ μηνιαίως.

- Για συνολικά ετήσια καθαρά ποσά εισοδήματος από 7.715,66 ευρώ μέχρι του ποσού των 8.472,09 ευρώ καταβάλλεται μηνιαίως ποσό ΕΚΑΣ σύμφωνα με τα παρακάτω:

ΠΟΣΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ                          ΠΟΣΟ ΕΚΑΣ

Από 7.715,66 μέχρι 8.018,26 ευρώ    172,50 ευρώ

Από 8.018,27 μέχρι 8.219,93 ευρώ    115,00 ευρώ

Από 8.219,94 μέχρι 8.472,09 ευρώ       57,50 ευρώ