Με δυσμενείς συνθήκες και λειτουργικά προβλήματα, ξεκινούν τα μαθήματα στο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, καθώς η μείωση του προϋπολογισμού και των θέσεων εργασίας σε εκπαιδευτικό προσωπικό, υπονομεύουν την εκπαιδευτική διαδικασία με τον κίνδυνο ακόμη και της παράτασης των σπουδών ορισμένων φοιτητών του, που δεν μπορούν να δηλώσουν παρακολούθηση μαθημάτων, εξαιτίας της έλλειψης καθηγητών. Σύμφωνα με στοιχεία του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης - όπου λειτουργούν 23 τμήματα και παραρτήματα με 18.000 ενεργούς φοιτητές - ο τακτικός προϋπολογισμός του μειώθηκε κατά 60%, συμπεριλαμβανομένου και του προϋπολογισμού των δημοσίων επενδύσεων, ενώ η μείωση του έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού για τη φετινή χρονιά φτάνει το 41% (πέρσι δόθηκαν 316 θέσεις εκτάκτων και φέτος 185), τη στιγμή που το ΤΕΙ καλύπτει τις εκπαιδευτικές του ανάγκες κατά 70% με τους έκτακτους και κατά 30% με τους μόνιμους. Μειωμένος είναι και ο αριθμός του μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού (298 φέτος), καθώς την τελευταία πενταετία αποχώρησαν, λόγω συνταξιοδοτήσεων 168 μέλη του.

«Θα αναγκαστούμε να συμπτύξουμε τμήματα, ώστε να γίνεται συνδιδασκαλία σε τμήματα που έχουν τα ίδια μαθήματα, με συνέπεια να αυξηθεί σημαντικά ο αριθμός των φοιτητών στις παρακολουθήσεις των θεωρητικών μαθημάτων» δήλωσε ο πρόεδρος του Ιδρύματος, Παύλος Καρακολτσίδης. Ωστόσο, το πρόβλημα είναι σοβαρότερο για τα εργαστήρια, όπου οι συμπτύξεις (π.χ. από 15 φοιτητές ανά εργαστήριο σε 35) οδηγούν στην υπολειτουργία τους και στην υποβάθμιση της εκπαίδευσης των φοιτητών στις τεχνολογικές εφαρμογές. «Ουσιαστικά γυρνάμε πίσω 30 χρόνια, όταν δεν υπήρχαν εργαστήρια και οι φοιτητές παρακολουθούσαν το πρακτικό μέρος των σπουδών στον πίνακα» επισημαίνει ο κ.Καρακολτσίδης.

Είναι χαρακτηριστικό ότι από τις 50 θέσεις μόνιμων εκπαιδευτικών που εγκρίθηκαν για τα ΤΕΙ όλης της χώρας, μόλις εφτά αντιστοιχούν στο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Σε πολυπληθή δε τμήματα, όπως Λογιστικής, Εμπορίας και Διαφήμισης κ.α., είναι ορατός ο κίνδυνος οι φοιτητές να αφήσουν κάποια μαθήματα του τρέχοντος εξαμήνου για το μέλλον, παρατείνοντας το χρόνο σπουδών τους, εφόσον δεν υπάρχει καθηγητής για να καλύψει τα μαθήματα. Πρόβλημα λειτουργίας αντιμετωπίζουν και οι βιβλιοθήκες του Ιδρύματος, καθώς δεν δόθηκαν τα κονδύλια για το έκτακτο προσωπικό, που ειδικεύεται στην πληροφορική.

Θετική είναι η παρουσία του ΤΕΙ στα ερευνητικά προγράμματα, καθώς εγκρίθηκε η συμμετοχή του για την τρέχουσα ακαδημαϊκή χρονιά σε τρία προγράμματα του «Θαλή» και σε 27 του «Αρχιμήδη».