Στους 898.643 ανήλθαν οι δικαιούχοι κύριας ή/και επικουρικής σύνταξης, που απεγράφησαν, ενώ στους 109.421 ανήλθε ο συνολικός αριθμός των μη απογεγραμμένων, όπως προέκυψε από την ολοκλήρωση της απογραφής των δικαιούχων κύριας και επικουρικής σύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, που διεξήχθη από 01/07/2011 έως 30/09/2011.

Με βάση τα επίσημα στοιχεία της απογραφής, μέσω του διατραπεζικού συστήματος ΔΙΑΣ και των υποκαταστημάτων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, δεν απεγράφησαν 99.131 δικαιούχοι κύριας ή και επικουρικής σύνταξης και 10.290 δικαιούχοι επικουρικής σύνταξης.

Το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, προκειμένου να δώσει τη δυνατότητα να απογραφούν και να λάβουν τις συντάξεις τους δικαιούχοι, που δεν προσήλθαν, γνωστοποίησε ότι από την Παρασκευή 7 Οκτωβρίου 2011, σταματά οριστικά η απογραφή, μέσω τραπεζών.

Επισημαίνεται ότι η απογραφή θα πραγματοποιείται αποκλειστικά στα υποκαταστήματα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ του τόπου κατοικίας, ενώ οι δικαιούχοι σύνταξης θα απογράφονται στα υποκαταστήματα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και θα παραλαμβάνουν ειδική εντολή πληρωμής της σύνταξής τους, η οποία θα εξοφλείται στα ταμεία των υποκαταστημάτων.