Υπερβαίνουν τις 5.000 οι αιτήσεις που έχουν κατατεθεί στα Ειρηνοδικεία της χώρας, για δικαστική ρύθμιση των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων, ενώ περισσότεροι από 12.000 οφειλέτες έχουν υποβάλει αιτήσεις για εξωδικαστική ρύθμιση των χρεών, μέσω των φορέων που συνδράμουν τους οφειλέτες στην προσπάθεια για εξωδικαστική λύση. Αυτό προκύπτει από τα στοιχεία που έχει συγκεντρώσει η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, ενώ σε δηλώσεις του ο υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Ι. Κουτσούκος, σχετικά με την εφαρμογή του «νόμου Κατσέλη», ανέφερε ότι πληθαίνουν οι δικαστικές αποφάσεις που προβαίνουν σε ρύθμιση.

Ήδη, έχει εκδοθεί ένας σημαντικός αριθμός αποφάσεων που επιτρέπει σε υπερχρεωμένους καταναλωτές, οι οποίοι βρίσκονται σε μόνιμη αδυναμία, να ρυθμίσουν ένα σημαντικό μέρος των χρεών τους.

«Είναι πλέον σαφές ότι ο ν. 3869/2010 έχει εισέλθει στο στάδιο της ουσιαστικής του εφαρμογής, προσφέροντας, στη δύσκολη οικονομική συγκυρία που διανύουμε, μία ρεαλιστική προοπτική διεξόδου από την υπερχρέωση σε όσους πράγματι βρίσκονται σε μόνιμη αδυναμία να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους», είπε ο υφυπουργός.

Ο ΓΓ Καταναλωτή, Δ. Σπυράκος, ανέφερε από την πλευρά του ότι: «σύμφωνα με στοιχεία από Ειρηνοδικεία της χώρας, στο ήμισυ τουλάχιστον των υποθέσεων για τις οποίες εκδίδονται αποφάσεις, γίνεται δεκτό το αίτημα ρύθμισης των χρεών, με τη δυνατότητα απαλλαγής από χρέη, εφόσον τηρηθεί η ρύθμιση. Μέχρι σήμερα έχουν δημοσιευτεί περίπου 100 αποφάσεις Ειρηνοδικείων που ρυθμίζουν κατ' αυτόν τον τρόπο τα χρέη των οφειλετών».

«Εξάλλου», πρόσθεσε ο κ. Σπυράκος, «το μεγαλύτερο μέρος των απορριπτικών αποφάσεων συνδέεται με τυπικούς λόγους (μη τήρηση διαδικασιών, προθεσμιών, αοριστίες στην αίτηση ρύθμισης κ.ά.). Συνεπώς, οι καταναλωτές αυτοί μπορούν να προχωρήσουν σε υποβολή νέας αίτησης. Ένα μικρότερο μέρος των αποφάσεων απορρίπτει το αίτημα λόγω μη συνδρομής των προϋποθέσεων για τη ρύθμιση των χρεών (μη ύπαρξη μόνιμης αδυναμίας πληρωμής, λόγω εμπορικής ιδιότητας κ.ά.)».

Όπως σημειώνει ο ΓΓ Καταναλωτή, τα Ειρηνοδικεία έχουν εκδώσει, σε μικρό πάντως αριθμό υποθέσεων, πράξεις που επικυρώνουν εξώδικους ή δικαστικούς συμβιβασμούς μεταξύ υπερχρεωμένων και πιστωτών.

Οι αιτήσεις για την εξώδικη ρύθμιση των χρεών εκτιμώνται αρκετά περισσότερες από τις 12.000, που έχουν υποβληθεί μέσω ενώσεων καταναλωτών, του Συνηγόρου Καταναλωτή και του Τραπεζικού Διαμεσολαβητή, καθώς αρκετοί οφειλέτες υποβάλλουν τις αιτήσεις αυτές μέσω δικηγόρων. Η αποτυχία της προσπάθειας εξώδικης ρύθμισης των χρεών είναι προϋπόθεση για την προσφυγή στο δικαστήριο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ