Υπογράφθηκε η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου «Αντικατάσταση Δικτύου Ύδρευσης της πόλης των Γρεβενών και νέες δεξαμενές ύδρευσης», προϋπολογισμού 12,7 εκατ. Ευρώ. Την σύμβαση υπέγραψαν ο δήμαρχος Γρεβενών, Δημοσθένης Κουπτσίδης και εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρίας, ενώ παρέστη και ο περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, Γιώργος Δακής.
Ο κ. Κουπτσίδης δήλωσε ότι με το έργο προβλέπεται να λυθούν χρόνια προβλήματα ύδρευσης της πόλης.

Σύμφωνα με τη συνταχθείσα υδραυλική μελέτη, προβλέπεται η αντικατάσταση του υπάρχοντος δικτύου ύδρευσης, ο διαχωρισμός τεσσάρων υδροδοτικών ζωνών, η επέκταση και αναμόρφωση των υφιστάμενων δεξαμενών, η αναβάθμιση και ανακαίνιση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και τέλος η εγκατάσταση συστήματος τηλεελέγχου - τηλεχειρισμού.

Συνολικά θα αντικατασταθούν 71 χιλιόμετρα δικτύου αγωγών, εκ των οποίων τα 68 χιλιόμετρα θα είναι από σωλήνες πολυαιθυλενίου τρίτης γενιάς και τα 3 Km από σωλήνες ελατού χυτοσίδηρου. Με την ολοκλήρωση του έργου, ο συνολικός όγκος αποθήκευσης νερού της πόλης των Γρεβενών θα αυξηθεί από 1.500 m3 που είναι σήμερα στα 4.500 m3.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ