Δραστικές περικοπές στο εφάπαξ και στις επικουρικές συντάξεις ορισμένων ελλειμματικών ταμείων θα προβλέπει το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών, όπως αποφάσισε η κυβερνητική επιτροπή. Κατά 30% η μείωση των επικουρικών συντάξεων του ΙΚΑ-ΕΤΕΑΜ, που είναι από 150 ευρώ και άνω.

Το ποσό της σύνταξης μετά την ανωτέρω μείωση,  δεν δύναται να υπολείπεται των 150 ευρώ, ενώ η μείωση ισχύει από 1/11/2011 και εφεξής.

Οι περικοπές στο εφάπαξ της ΔΕΗ θα είναι 25% για όσους συνταξιοδοτήθηκαν το 2010 και 30% για όσους συνταξιοδοτήθηκαν το 2011. Το εφάπαξ των υπαλλήλων της εμπορικής τράπεζας θα περικοπεί κατά 30% .

Οι μειώσεις στις κύριες συντάξεις  για όσους συνταξιούχους είναι κάτω των 55 ετών θα είναι 40% για το ποσό πάνω από τα 1000 ευρώ. Για τους άνω των 55 , η περικοπή θα είναι 20% για το ποσό της σύνταξης πάνω από τα 1200 ευρώ.

Οι μειώσεις στις επικουρικές του ΕΤΕΑΜ θα είναι 30% για το ποσό πάνω από τα 150 ευρώ. Κατά 15% ( οριζόντια περικοπή ) θα μειωθούν οι επικουρικές ΔΕΚΟ και Τραπεζών ( ΤΑΥΤΕΚΟ). Το μέρισμα του μετοχικού ταμείου πολιτικών υπαλλήλων θα μειωθεί 20%-30% ενώ όσοι εισπράττουν μέρισμα πάνω από 500 ευρώ , θα υποστούν επιπλέον μείωση κατά 50% για το υπερβαίνον ποσό .

Οι μειώσεις στο εφάπαξ στο ταμείο πρόνοιας των δημοσίων υπαλλήλων θα είναι15% για όσους συνταξιοδοτήθηκαν το 2010 και 20% για όσους συνταξιοδοτηθούν το 2011.