Διευκρινίσεις από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Κοινωνίας της Πληροφορίας ΑΕ κ. Γιώργο Καλαμαρά, ζήτησε σήμερα η ηγεσία του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, μετά από δημοσιεύματα που υποστηρίζουν ότι τοποθετήθηκε επικεφαλής του δημόσιου φορέα, ενώ διατηρεί παράνομα ατομική επιχείρηση, η οποία αναλαμβάνει έργα από το ελληνικό δημόσιο και συγκεκριμένα από το υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού. Σύμφωνα με ανακοίνωση του υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Παντελή Τζωρτζάκη, ο κ. Καλαμαράς δήλωσε ότι «κατά το χρόνο της θητείας του στην ΚτΠ ΑΕ, είχε απλώς και μόνο μετοχική σχέση με την εταιρία «ΝΤΑΤΑΒΕΡΣ ΕΠΕ» και δεν μετείχε με κανένα τρόπο στη διοίκηση ή τις δραστηριότητες αυτής. Το γεγονός ότι διατηρεί τα εταιρικά του μερίδια στην εν λόγω εταιρία, το είχε δηλώσει και στο Δ.Σ. της ΚτΠ Α.Ε. Άλλωστε, σύμφωνα με το νόμο, δεν υπάρχει ασυμβίβαστο και δεν είχε την υποχρέωση να τα εκχωρήσει. Επιπλέον, διαβεβαίωσε ότι η εταιρία «ΝΤΑΤΑΒΕΡΣ ΕΠΕ» δεν είχε ούτε και έχει καμία άμεση ή έμμεση συμβατική σχέση με την Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ».

Όσον αφορά τη σχέση της «ΝΤΑΤΑΒΕΡΣ ΕΠΕ» με το υπουργείο Πολιτισμού, ο κ.Τζωρτζάκης αναφέρει πως «από τα στοιχεία προκύπτει ότι κατ' ουσία συνιστά συνέχεια εργασιών υποστήριξης και συντήρησης εφαρμογών που είχαν ανατεθεί στην εταιρεία αυτή παλαιότερα, και πριν αναλάβει θέση στην ΚτΠ ΑΕ ο κ. Καλαμαράς. Οι σχετικές αποφάσεις έχουν αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και είναι προσβάσιμες σε κάθε ενδιαφερόμενο. Ο ίδιος ο κ. Καλαμαράς δήλωσε επιπλέον, ότι από τον Απρίλιο του 2010 μέχρι και σήμερα, η «ΝΤΑΤΑΒΕΡΣ ΕΠΕ» δεν ανέλαβε κάποιο άλλο, νέο έργο από το δημόσιο τομέα».

Στην ανακοίνωση του υφυπουργού υπογραμμίζεται πως ο κ. Καλαμαράς δήλωσε ότι θα θέσει στα αρμόδια όργανα την παραίτησή του, για λόγους ευθιξίας.

Σχετικά με τα δημοσιεύματα και για ακόμη ένα υψηλόβαθμο στέλεχος της ΚτΠ ΑΕ, τον κ. Παναγιώτη Ψωρόιδα, ο οποίος εμφανίζεται να συστήνει δύο εταιρείες, ενώ είναι στέλεχος της ΚτΠ ΑΕ και να είναι πρόεδρος επιτροπής η οποία είχε αναθέσει έργο στο συνεργάτη του, ο κ.Τζωρτζάκης διευκρινίζει ότι «οι ενέργειες του κ. Ψωρόιδα, που καταγράφονται στα δημοσιεύματα, αφορούν στο χρόνο θητείας της προηγούμενης διοίκησης της ΚτΠ ΑΕ. Παρ' όλα αυτά, θα εξετασθούν και αν προκύψει λόγος, το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης θα λάβει κάθε ενδεδειγμένο μέτρο».


Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ