Μαθήματα ξένων γλωσσών με επιδότηση «απολαμβάνουν» οι εργαζόμενοι στην ΕΥΔΑΠ. Η εταιρεία ύδρευσης καλύπτει τα έξοδα φροντιστηρίου για την εκμάθηση ξένων γλωσσών τόσο για τους ίδιους όσο και για τα παιδιά τους. Ετσι, οι γονείς απαλλάσσονται από το βάρος αλλά και το άγχος της πληρωμής των διδάκτρων. Αν και δεν είναι γνωστός ο συνολικός αριθμός όσων κάνουν χρήση του μέτρου, εκτιμάται ότι η παροχή αφορά χιλιάδες εργαζόμενους που έχουν εύλογα σπεύσει να την αξιοποιήσουν.

Η ΕΥΔΑΠ θεωρεί ότι είναι μια κοινωνική παροχή, ενώ από πλευράς των εργαζομένων υπογραμμίζεται ότι προβλέπεται στις συλλογικές συμβάσεις και έχει δοθεί ως αντιστάθμισμα αντί αυξήσεων.

Δεν είναι γνωστό, πάντως, τι ισχύει για τους εργαζόμενους που δεν έχουν παιδιά ή δεν μαθαίνουν οι ίδιοι ξένες γλώσσες καθώς δεν αξιοποιούν αυτήν τη δυνατότητα έναντι αυξήσεων που δεν δόθηκαν...

Το θέμα των προνομίων εργαζομένων σε ΔΕΚΟ επανέρχεται σε μια εποχή που το κράτος αναζητεί εσπευσμένα, έως 17 Οκτωβρίου, τεχνικούς και νομικούς συμβούλους για την ιδιωτικοποίηση της ΕΥΔΑΠ. Ανάλογοι προβληματισμοί όμως για τα κεκτημένα των εργαζομένων υπάρχουν και σε άλλες ΔΕΚΟ, όπως στη ΔΕΗ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εκδόθηκε στις 22 Αυγούστου 2011 και αναφέρεται στο τρέχον εκπαιδευτικό έτος, η παροχή ισχύει για όλο το προσωπικό: «... και κατά το σχολικό έτος 2011-2012 η Εταιρεία αναλαμβάνει τη δαπάνη των διδάκτρων για την εκμάθηση Ξένων Γλωσσών απο τους εργαζόμενους και τα παιδιά τους».

Απαιτείται βεβαίως να προσκομίσουν στην Υπηρεσία Προσωπικού τις αποδείξεις και υπεύθυνη δήλωση από τη σχολή ξένων γλωσσών όπου θα αναφέρεται η γλώσσα, η τάξη, η διάρκεια της φοίτησης, η μηνιαία και η ετήσια δαπάνη της κάθε ξένης γλώσσας κλπ.

Για το θέμα αυτό, το Γραφείο Τύπου της ΕΥΔΑΠ επισημαίνει ότι: «αποτελεί μια ελάχιστη κοινωνική παροχή προς τους εργαζομένους η οποία προβλέπεται από τη συλλογική σύμβαση. Οι εργαζόμενοι έχουν υποστεί μειώσεις μισθών κατά 10%, συν τις περικοπές επιδομάτων, αδείας, Χριστουγέννων, χωρίς να αποτελούν δημόσιο τομέα».

Επίσης, πηγές από την εταιρεία συμπληρώνουν ότι η ΕΥΔΑΠ είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο, ότι το Δημόσιο της οφείλει 500 εκατ. ευρώ και υποστηρίζουν ότι «δίνει μέρισμα στο Δημόσιο και δεν είναι χρηματοδοτούμενη».
Υπενθυμίζεται ότι το Ελληνικό Δημόσιο ελέγχει το 61,03% της εταιρείας, η Αγροτική Τραπεζα 10,04%, νομικά πρόσωπα 19,72% και το ευρύ επενδυτικό κοινό 9,21%.

Από πλευράς των εργαζομένων ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βαγγέλης Δημούδης λέει στο "Εθνος της Κυριακής" ότι «η χρηματική κάλύψη των μαθημάτων προβλέπεται από τις συλλογικές συμβάσεις. Στο παρελθόν, αντί για αυξήσεις στο προσωπικό, είχαν ενταχθεί τα χρήματα για εκμάθηση ξένων γλωσσών μέσω των Συλλογικών Συμβάσεων. Προβλέπεται εδώ και πολλά χρόνια και δεν είναι πρόσθετη παροχή του αέρα».

Ιδιαίτερη εντύπωση στην ανακοίνωση προκαλεί μία παράγραφος, καθώς σύμφωνα με τη διατύπωση ο εργαζόμενος θα εισπράξει ολόκληρο το ποσό που κατέβαλε, προσαυξημένο κατα 45%!


Πηγή: Έθνος της Κυριακής
TAGS