Στις διαδικασίες για την πώληση, μέσω του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ), της ακίνητης περιουσίας και γενικότερα των περιουσιακών στοιχείων που κατέχουν οι ΔΕΚΟ, προχωρά το υπουργείο Οικονομικών. Οι επικεφαλής των δημοσίων επιχειρήσεων, κλήθηκαν στη συνάντηση αυτή, στην οποία θα μετέχουν και εκπρόσωποι του ΤΑΙΠΕΔ και της Εθνικής Τράπεζας για τις διαδικασίες που θα γίνουν σχετικά με την αξιοποίηση των ακινήτων των ΔΕΚΟ.

Παράλληλα, με την ίδια επιστολή που εστάλη προς τις διοικήσεις των επιχειρήσεων, ζητείται από αυτές η συνδρομή τους για:

· Την απρόσκοπτη πρόσβαση του Χρηματοοικονομικού Συμβούλου σε απαιτούμενα στοιχεία και πληροφορίες αναφορικά με τα ακίνητα που αποτελούν περιουσιακά στοιχεία της δημόσιας επιχείρησης

· Την παροχή στον Σύμβουλο τυχόν τεχνικών εκθέσεων, μελετών, αποτιμήσεων και λοιπών αναφορών σε σχέση με την ακίνητη περιουσία της δημόσιας επιχείρησης

· Τη συνεργασία των στελεχών κάθε ΔΕΚΟ, προκειμένου να επικοινωνήσουν στον Σύμβουλο τις ιδιαιτερότητες κάθε ακινήτου, καθώς και τις γενικότερες γνώσεις και απόψεις τους, βάσει της εμπειρίας τους

· Τη διαθεσιμότητα των στελεχών των νομικών υπηρεσιών και των στελεχών διαχείρισης της ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων των ακινήτων ιδιοκτησίας της επιχείρησης

· Τη δυνατότητα διαχείρισης (π.χ. εξαγωγή δεδομένων κ.λπ.) των ως άνω στοιχείων και πληροφοριών από τον Σύμβουλο.

Το αμέσως επόμενο διάστημα, στελέχη της Εθνικής Τράπεζας θα επικοινωνήσουν με τις διοικήσεις των Οργανισμών για να προγραμματιστούν οι συναντήσεις, και τους ζητεί την ταχύτερη δυνατή ανταπόκρισή τους.

Σημειώνεται ότι, με απόφαση της διυπουργικής επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων, το έργο του Χρηματοοικονομικού Συμβούλου επί δικαιωμάτων ακινήτων έχει ανατεθεί σε 9 χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, με επικεφαλής την Εθνική Τράπεζα.