Αναγνώριση πτυχίων της Νομικής... εκτός ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ) για τα κολέγια που συνεργάζονται με ευρωπαϊκά πανεπιστήμια αποφάσισε το Συμβούλιο της Επικρατείας. Με δύο αποφάσεις της Ολομέλειας του ΣτΕ, οι δικηγορικοί σύλλογοι στην Ελλάδα, δεν θα μπορούν πλέον να αρνηθούν την εγγραφή σε αυτούς αποφοίτων Νομικής άλλου κράτους μέλους της ευρωπαϊκής ένωσης.
Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το κολέγιο Idef που είναι παράρτημα της Σορβόννης στην Ελλάδα, οι Δικηγορικοί Σύλλογοι δεν θα μπορούν να αρνηθούν την εγγραφή πτυχίου Νομικής άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε., στα μητρώα ασκουμένων «με μόνη την αιτιολογία ότι το πτυχίο Νομικής που αποκτήθηκε από τον αιτούντα στο κράτος προελεύσεως δεν έχει 'επικυρωθεί από πανεπιστήμιο' δηλαδή δεν έχει τύχει ακαδημαϊκής αναγνώρισης στο κράτος υποδοχής από τον ΔΟΑΤΑΠ».

Παράλληλα όμως, δεν θα μπορούν να αρνηθούν σε ήδη εγγεγραμμένο στα μητρώα ασκουμένων Ελληνικού Δικηγορικού Συλλόγου, κάτοχο πτυχίου Νομικής άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε., τη συμμετοχή του, στις εξετάσεις υποψηφίων δικηγόρων.
Μέχρι σήμερα, οι κάτοχοι πτυχίων νομικής από κράτη μέλη τις Ε.Ε. με όλες τις σπουδές τους π.χ. στο Παρίσι, μπορούσαν μεν να εγγραφούν στους Δικηγορικούς Συλλόγους ως ασκούμενοι, αλλά, δεν μπορούσαν να συμμετάσχουν στις τελικές εξετάσεις αν δεν προσκόμιζαν την ακαδημαϊκή αναγνώριση του πτυχίου τους από το ΔΟΑΤΑΠ.

Τώρα αυτό το «χαρτί» δεν χρειάζεται, καθώς οι Δικηγορικοί Σύλλογοι, στην περίπτωση της Νομικής, θα αποφασίζουν για τις εξετάσεις αλλά και τα μαθήματα που θα πρέπει να δώσει κάθε υποψήφιος πριν λάβει την αναγνώριση του. Δηλαδή μετά τις αποφάσεις του ΣτΕ, οι πτυχιούχοι ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων που ενδιαφέρονται να εγγραφούν στα μητρώα ασκουμένων των Δικηγορικών Συλλόγων της Ελλάδος, θα υποβάλλουν την αίτησή τους τον οικείο Ελληνικό Δικηγορικό Σύλλογο και ο Σύλλογος θα κρίνει εάν θα τους εξετάσει σε μαθήματα η όχι.

Πηγή: Το Βήμα