Νόμο πλαίσιο για τη ριζική αναδιάρθρωση του ερευνητικού ιστού προωθεί η κυβέρνηση. Για τις βασικές κατευθύνσεις του νόμου, που βρίσκεται ακόμη σε φάση επεξεργασίας, ενημέρωσε την ειδική μόνιμη κοινοβουλευτική επιτροπή Έρευνας και Τεχνολογίας, ο ΓΓ Έρευνας και Τεχνολογίας του υπουργείου Παιδείας, Κώστας Κοκκινοπλίτης.

Σκοπός του νόμου θα πρέπει να είναι η αναδιαμόρφωση και η αναδιάρθρωση του ερευνητικού ιστού, με τρόπο που να βελτιωθούν και οι πολιτικές και οι φορείς της έρευνας, ενημέρωσε τους βουλευτές ο κ. Κοκκινοπλίτης, διευκρινίζοντας ότι "οι βασικές αρχές και οι κρίσιμες προϋποθέσεις γι' αυτόν το νόμο είναι η στενή διασύνδεση της έρευνας, της εκπαίδευσης και της δια βίου μάθησης, καθώς και η διασύνδεση με την παραγωγική δραστηριότητα.

Επιδίωξη του νέου θεσμικού πλαισίου που προωθείται είναι, όμως, και η ενεργός συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα και η χάραξη μακροχρόνιου και σταθερού δημόσιου προγραμματισμού. Όπως, εξάλλου, περιέγραψε ο κ. Κοκκινοπλίτης στόχος είναι η ριζική αναδιάρθρωση του δημόσιου επιχορηγούμενου ερευνητικού ιστού στην κατεύθυνση της δημιουργίας ενός "Ενοποιημένου Χώρου Έρευνας".

 Ο ΓΓ Έρευνας και Τεχνολογίας είπε, επίσης, ότι επανεξετάζεται το πλήθος των φορέων που κάνουν έρευνα στα ερευνητικά κέντρα και το πλήθος των ινστιτούτων (σ.σ. έχουμε 56 ινστιτούτα στα 12 ερευνητικά κέντρα της Γενικής Γραμματείας Έρευνας). Για τη «σύμπτυξή» τους, που θα γίνει μέχρι το τέλος του χρόνου, μελετάται η απόδοσή τους μαζί με όσες αξιολογήσεις έχουν προηγηθεί με τις προηγούμενες κυβερνήσεις στις διάφορες απόπειρες συγχώνευσης του ερευνητικού ιστού, εξήγησε ο κ. Κοκκινοπλίτης.

Επίσης, θα υπάρξει αναδιάρθρωση της ΓΓ Έρευνας και Τεχνολογίας προκειμένου, όπως σημείωσε «να προσαρμοστεί ο Οργανισμός σε μια πιο αποτελεσματική άσκηση του ρόλου του», ενώ θα διαμορφωθεί ένα στρατηγικό σχέδιο έρευνας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ