Τους βασικούς άξονες και τον τρόπο κατάρτισης του τριετούς στρατηγικού σχεδιασμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ανέπτυξε ο περιφερειάρχης Πέτρος Τατούλης σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε σήμερα στην έδρα της Περιφέρειας, με τους προϊσταμένους όλων των διευθύνσεων των κεντρικών υπηρεσιών και των Περιφερειακών Ενοτήτων.
Σύμφωνα με τον κ. Τατούλη, μέσω του ερωτηματολογίου που διανεμήθηκε, οι υπηρεσίες θα πρέπει, πρώτον, να προσδιορίσουν απογραφικά τις διοικητικές δυνατότητές τους στη βάση που μέχρι τώρα απασχολούσαν τις Περιφερειακές Ενότητες, δεύτερον, οι εμπειρίες και η τεχνογνωσία των υπηρεσιών θα πρέπει να μεταφερθούν ως προτάσεις στο στρατηγικό σχεδιασμό και, τρίτον, οι υπηρεσίες θα πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη της προοπτικής του σχεδιασμού αυτού και για το μέλλον, πέραν των αρχικών τριών ετών.

Ο περιφερειάρχης διαβεβαίωσε τις υπηρεσίες ότι το προσωπικό της Περιφέρειας δεν θα εμπλακεί στη διαδικασία αυτή και έθεσε καταληκτική ημερομηνία επιστροφής των συμπληρωμένων ερωτηματολογίων την 5η Νοεμβρίου.

Ο κ. Τατούλης έθεσε ως προτεραιότητες του στρατηγικού σχεδιασμού την ανάπτυξη της αγροτικής οικονομίας και κτηνοτροφίας, την προσπάθεια για τη μεγαλύτερη κατά το δυνατόν ωφέλεια από το ΕΣΠΑ στις τεχνικές υποδομές και κυρίως στο οδικό δίκτυο και τέλος τη δημιουργία αντίληψης για στοχευμένο τουριστικό προϊόν.

Κυρίαρχη αντίληψη, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη, είναι η περιφερειακή λογική στη διοίκηση, η οποία θα πρέπει να έχει ως προτεραιότητες την εξυπηρέτηση των πολιτών και την εξυπηρέτηση των στόχων του ΕΣΠΑ. Για το σκοπό αυτό η Περιφέρεια Πελοποννήσου θα συνεργαστεί με σκοπό την αλληλοβοήθεια και με τους δήμους.

Επιπλέον, επεσήμανε πως το κείμενο που θα διαμορφωθεί θα είναι αντικείμενο συνεχούς διαβούλευσης με τις απόψεις των δήμων και των πολιτών και σχετικά με τη συνολική ανάπτυξη της Περιφέρειας Πελοποννήσου ανέφερε ότι υπάρχει συγκεκριμένος ρόλος για κάθε περιοχή ξεχωριστά, ανάλογα με τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα.

Αναφερόμενος τέλος στο θέμα της εφεδρείας των υπαλλήλων ο κ. Τατούλης πληροφόρησε τους διευθυντές των υπηρεσιών ότι ήδη έχει κάνει παρεμβάσεις στο υπουργείο δηλώνοντας χαρακτηριστικά ότι «δεν διανοούμαι ότι θα χάσω στελέχη που χρειάζομαι», ενώ τόνισε ότι θα σταθεί απέναντι στη λογική που θα δημιουργήσει προβλήματα.