Στην ίδρυση ανεξάρτητου φορέα που θα εκπροσωπεί την κρουαζιέρα, με την επωνυμία Ένωση Εφοπλιστών Επιβατηγών Πλοίων και Φορέων Ναυτιλίας, προχώρησαν μέλη του κλάδου, τα οποία αποχώρησαν από το Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας. «Οδηγηθήκαμε σε αυτήν την απόφασή μας διότι αντιλαμβανόμεθα και αναγνωρίζουμε πλήρως ότι οι κλάδοι των ακτοπλοϊκών και των οχηματαγωγών πλοίων αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα αυτή την εποχή πολλά σοβαρά και δυσεπίλυτα προβλήματα και ο μόνος τρόπος αντιμετώπισής τους είναι να υπάρξει μια ισχυρή και ενιαία εκπροσώπηση από έναν ισχυρό σύνδεσμο», τονίζεται σε ανακοίνωση του νέου φορέα για την κρουαζιέρα.

Η προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή της νέας ένωσης αποτελείται από τα κάτωθι μέλη:

- Θεόδωρος Κόντες, πρόεδρος

- Μιχάλης Λάμπρος, αντιπρόεδρος υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων

- Γεώργιος Κουμπενάς, γενικός γραμματέας

- Βασίλειος Γκαζίκας, ταμίας

- Νικόλαος Τραγάκης, μέλος

- Μιχάλης Νομικός, μέλος.