Μικρότερες από ό,τι αρχικά προβλεπόταν θα είναι οι μειώσεις των αποδοχών για τους εργαζομένους σε μια σειρά από Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμούς. Οι απασχολούμενοι στη ΔΕΗ, στον ΟΠΑΠ, στα Λιμάνια και στις Εταιρείες Υδρευσης θα υποστούν μειώσεις της τάξεως του 15-20% στους μισθούς τους, ωστόσο γλιτώνουν από το πλαφόν των 1.900 ευρώ που επιβάλλεται στις υπόλοιπες ΔΕΚΟ. Ούτε ένα ευρώ δεν χάνουν τα «ρετιρέ» των «Ελληνικών Πετρελαίων», καθώς με τροπολογία που αναμένεται να καταθέσει η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών εξαιρεί την επιχείρηση από τις μειώσεις των μισθών των εργαζομένων.

Μικρότερο θα είναι τελικά το «κούρεμα» στους μισθούς των υπαλλήλων των υπολοίπων εισηγμένων στο χρηματιστήριο ΔΕΚΟ, δηλαδή της ΔΕΗ (-14%), της ΕΥΔΑΠ (-27,8%), της ΕΥΑΘ (-12,7%), του ΟΛΠ (-12%), του ΟΛΘ (-12,1%), του ΟΠΑΠ (-15%), της Αγροτικής Τράπεζας και του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου (-13% έως -15%)

Ειδικότερα, η ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών έχει ετοιμάσει τροπολογία με την οποία «γλιτώνει» τις συγκεκριμένες κρατικές επιχειρήσεις από το "πλαφόν" των 1.900 ευρώ που επιβάλλει στις υπόλοιπες ΔΕΚΟ.

Στο αρχικό σχέδιο νόμου έπεφτε «ψαλίδι» έως και 50% και στους μισθούς των εργαζομένων στις εισηγμένες.

Τώρα, με την τροπολογία ορίζεται ότι «για τις επιχειρήσεις, τους οργανισμούς και τις εταιρείες (σ.σ.: που είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο) το μέσο κατά κεφαλήν κόστος των πάσης φύσεως αποδοχών, επιδομάτων, αποζημιώσεων και αμοιβών γενικά του πάσης φύσεως προσωπικού δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 65% του μέσου κατά κεφαλήν αντίστοιχου κόστους της επιχείρησης, του οργανισμού ή της εταιρείας, όπως αυτό είχε διαμορφωθεί κατά την 31/12/2009».


Πηγή: Έθνος