Σε διακοπή κυκλοφορίας στην κοιλάδα των Τεμπών θα προχωρήσει μέσα στο Νοέμβριο η εταιρία «Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου», προκειμένου να πραγματοποιηθεί ο καθιερωμένος εξαμηνιαίος προληπτικός έλεγχος. Η ακριβής ημερομηνία δεν έχει ακόμη καθοριστεί, θα εξαρτηθεί από την τον χρόνο έλευσης των Ελβετών αλπινιστών στην Ελλάδα. Υπολογίζεται πάντως ότι το διάστημα για το οποίο θα διακοπεί η κυκλοφορία θα διαρκέσει από μία βδομάδα μέχρι 10 μέρες.

Καθόλη τη διάρκεια της διακοπής, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από τις παρακαμπτήριες οδούς.
  

  
TAGS