«Περαιτέρω μειώσεις των αποδοχών μας και υποβιβασμού του θεσμικού μας ρόλου θα μας βρουν καθολικά αντίθετους», υπογραμμίζει η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος σε ανακοίνωσή της, με αφορμή τις διαρροές για περαιτέρω μείωση των αποδοχών των εισαγγελικών και δικαστικών λειτουργών, παρά τις αντίθετες διαβεβαιώσεις του ίδιου του υπουργού των Οικονομικών. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης επισημαίνει, ότι «οι αντιδράσεις και οι κινητοποιήσεις τους θα είναι άμεσες και θα έχουν ως συνέπεια τη ριζική ανατροπή των όρων άσκησης του λειτουργήματός τους, αλλά και των όρων λειτουργίας όλων των δικαστικών υπηρεσιών της χώρας».

Οι αντιδράσεις των εισαγγελέων θα καθοριστούν από την Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί.

Τέλος, η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος διευκρινίζει ότι οι κινητοποιήσεις της θα είναι συντονισμένες με τις άλλες δικαστικές ενώσεις.