Με επετηρίδα, αλλά και εξετάσεις, θα ξεκινούν την εκπαίδευσή τους στην ιατρική ειδικότητα οι απόφοιτοι των Ιατρικών Σχολών της χώρας, όπως προβλέπει προσχέδιο νόμου του υπουργείου Υγείας, το οποίο συζητήθηκε για πρώτη φορά στο υπουργικό συμβούλιο.
Το προσχέδιο, που δόθηκε αργά το απόγευμα στη δημοσιότητα, προβλέπει ότι το νέο αυτό μικτό σύστημα με λίστα και εξετάσεις, θα αρχίσει να εφαρμόζεται μετά από τουλάχιστον ένα χρόνο από τη δημοσίευση του νόμου στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), ενώ τους τίτλους επιτυχούς εκπαίδευσης στις ιατρικές ειδικότητες θα απονέμουν πλέον οι επιστημονικές ιατρικές εταιρείες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η εγγραφή των γιατρών στις ιατρικές εταιρείες θα είναι πλέον υποχρεωτική. Όπως προκύπτει από το προσχέδιο, οι εξετάσεις για την έναρξη της εκπαίδευσης στην ιατρική ειδικότητα θα είναι πανελλαδικές και θα πραγματοποιούνται δύο φορές το χρόνο.