Το Πρωτόκολλο της 3ης Μικτής Επιτροπής Τουρισμού και τη Διακήρυξη του 8ου Ελληνοτουρκικού Φόρουμ για τον Τουρισμό υπέγραψαν σήμερα στη Βουλιαγμένη, ο Υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού Παύλος Γερουλάνος και ο Τούρκος ομόλογός του Ερτουγρούλ Γκιουνάι.
Μεταξύ άλλων συμφωνήθηκαν τα εξής:

Να προωθήσουν οι δυο πλευρές, με όλα τα κατάλληλα μέσα, τον αειφόρο τουρισμό ως ένα νέο μοντέλο ανταγωνιστικότητας που θα εστιάσει σε παράγοντες περιβαλλοντικής αειφορίας.

Τα δύο μέρη αναγνώρισαν ότι οι επαφές και οι επισκέψεις των Τούρκων πολιτών στην Ελλάδα έχουν διευκολυνθεί και έχει αυξηθεί σημαντικά με την κατάργηση - από 28 Ιουλίου 2010 - των υποχρεώσεων θεώρησης εισόδου για κατόχους τουρκικών ειδικών διαβατηρίων καθώς επίσης και για τη γρήγορη έκδοση θεωρήσεων εισόδου, στο πλαίσιο των διαδικασιών Σένγκεν, σύμφωνα με το σχετικό Κεκτημένο Σένγκεν.

Παράλληλα με σκοπό την εντατικοποίηση της διμερούς τουριστικής κίνησης, τα δύο μέρη συμφώνησαν να εξετάσουν, μέσω των αρμόδιων αρχών των δυο χωρών, την δυνατότητα λειτουργίας τακτικών ναυλωμένων πτήσεων οι οποίες να συνδέουν την Ελλάδα και την Τουρκία. Επιπρόσθετα, η ελληνική πλευρά χαιρέτισε την πρόσφατη πρωτοβουλία της τουρκικής πλευράς που αφορούσε στις δύο επιτυχημένες απ’ ευθείας αεροπορικές συνδέσεις μεταξύ Θεσσαλονίκης-Κωνσταντινούπολης (Μάιος 2011) και Αθήνας-Σμύρνης (Οκτώβριος 2009) οι οποίες έχουν διευκολύνει την τουριστική κίνηση μεταξύ των δυο χωρών και κατά συνέπεια, την ενδυνάμωση των διμερών σχέσεων τους.

Σε ο,τι αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών που αφορούν στη νομοθεσία και στους κανονισμούς σχετικά με τις τουριστικές υποδομές, οι δυο πλευρές συμφώνησαν να προβούν στην ανταλλαγή πληροφοριών που αφορούν στους αντίστοιχους νόμους και κανονισμούς τους ώστε να διευκολυνθεί η ιδιωτική συμμετοχή στην ανάπτυξη των τουριστικών υποδομών αλλά και στη δημιουργία μιας ορθής πολιτικής διαχείρισης για την ανάπτυξη των τουριστικών υποδομών στις δυο χώρες.

Τέλος συμφώνησαν ότι η 4η Σύνοδος της Μικτής Ελληνο-Τουρκικής Επιτροπής Τουρισμού θα πραγματοποιηθεί στην Τουρκία το 2013.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ