Νέο πρόγραμμα ανταλλαγής χρησιμοποιημένων συγγραμμάτων από φοιτητές του ίδιου Τμήματος ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας. Η διανομή των συγγραμμάτων στα ελληνικά πανεπιστήμια ξεκινάει στις 24 Οκτωβρίου και οι φοιτητές θα έχουν την επιλογή είτε να παραγγείλουν νέα συγγράμματα μέσω του http://eudoxus.gr/ , είτε να διαλέξουν χρησιμοποιημένα, μέσω του https://service.eudoxus.gr/student/#eudoxusplus .

Το πρόγραμμα ονομάζεται «Εύδοξος+» και θα λειτουργεί στο πλαίσιο του ήδη υπάρχοντος «Εύδοξος», που αφορά την ηλεκτρονική παραγγελία συγγραμμάτων.

Επιπλέον, όσοι φοιτητές συμμετέχουν στο πρόγραμμα «Εύδοξος+» θα κερδίζουν πιστωτικές μονάδες, τις οποίες θα μπορούν να χρησιμοποιούν για τη δωρεάν απόκτηση επιπλέον συγγραμμάτων.

Η συγκεκριμένη δράση εφαρμόζεται ήδη σε πολλά πανεπιστήμια στον κόσμο και συμβάλλει στην εξοικονόμηση πόρων, με σημαντικά περιβαλλοντικά οφέλη.