Στο πλαίσιο της καμπάνιας "Πρώτα ρώτα!?"

εθελοντές της Praksis ενημερώνουν για τον H.I.V. και παρέχουν τη δυνατότητα σε όσους επιθυμούν να κάνουν το γρήγορο τεστ, δωρεάν και ανώνυμα, στην κινητή μονάδα ενημέρωσης ή στα πολυιατρεία της οργάνωσης. Τηλεφωνικά ραντεβού για το τεστ στο 8001111600