Παράνομη κρίθηκε το βράδυ της Παρασκευής, η δεκαήμερη απεργία που προκήρυξαν οι τελωνειακοί.
Το δικαστήριο προειδοποίησε τους υπεύθυνους του Σωματείου τους με την επιβολή προστίμου ύψους 1.000 ευρώ για κάθε ημέρα που θα παραβιάζεται η απόφαση.