Απομακρύνθηκε ο κίνδυνος να τεθεί σε καθεστώς εργασιακής εφεδρείας επικεφαλής μονογονεϊκής οικογένειας. Σε τροπολογία που κατέθεσε στην Bουλή ο υπουργός οικονομικών Ευάγγελος Βενιζέλος εξαιρείται από την πιθανότητα να ενταχθεί σε καθεστώς εργασιακής εφεδρείας ο επικεφαλής μιας μονογονεϊκής οικογένειας.

Υπενθυμίζεται ότι για τους αναπήρους είναι ήδη αποσαφηνισμένη η εξάιρεσή τους.