Σε συμμετοχή στις κινητοποιήσεις της ΑΔΕΔΥ και της ΓΣΕΕ στις 19 & 20 Οκτωβρίου 2011 - με τη μορφή που οι Σύλλογοι θα επιλέξουν και θα εξειδικεύσουν - κάλεσε τελικά η Ομοσπονδία των καθηγητών ΑΕΙ (ΠΟΣΔΕΠ) όλους τους πανεπιστημιακούς της χώρας. Και τα πανεπιστήμια της χώρας συνεπώς δεν θα λειτουργήσουν Τετάρτη και Πέμπτη.
«Το προεδρείο της ΠΟΣΔΕΠ, κατανοεί πλήρως την κρισιμότητα της κατάστασης στην οποία έχει περιέλθει η χώρα, θεωρεί όμως ότι η ασκούμενη σήμερα πολιτική της άντλησης κρατικών εσόδων με συνεχείς αυξήσεις της έμμεσης και άμεσης φορολογίας είναι αναποτελεσματική, κοινωνικά άδικη και οδηγεί όλο και περισσότερους εργαζόμενους στην ανεργία και ένα μεγάλο μέρος των πολιτών κάτω από τα όρια της φτώχειας» αναφέρεται στην ανακοίνωση της ΠΟΣΔΕΠ.

Και καλούνται οι σύλλογοι της να συμμετάσχουν στην απεργία «λόγω της συσσώρευσης σημαντικών οικονομικών αλλά και θεσμικών προβλημάτων του κλάδου, τα οποία έχουν σαν αποτέλεσμα όχι μόνο την υποβάθμιση των πανεπιστημίων και των πανεπιστημιακών αλλά και την αδυναμία πλέον λειτουργίας των ιδρυμάτων».

Η Ομοσπονδία θέτει ως βασικά αιτήματα συμμετοχής στην απεργία τα εξής:

1. Άμεσος διορισμός όλων των ήδη εκλεγμένων μελών Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού. Αποτελεί επιτακτική ανάγκη, εκτός των άλλων, να παραμείνει εντός της χώρας όλο αυτό το νέο πολύ αξιόλογο ακαδημαϊκό προσωπικό και να μην οδηγηθεί στη μετανάστευση.

2. Κάλυψη όλων των θέσεων των συμβασιούχων του Π. Δ. 407/80 που έχουν ζητηθεί από τα Ιδρύματα για την τρέχουσα ακαδημαϊκή χρονιά, ώστε τα Τμήματα να μπορέσουν να εφαρμόσουν το πρόγραμμα σπουδών.

3. Άμεση έναρξη της συζήτησης για το ειδικό μισθολόγιο των πανεπιστημιακών με ένταξη των υφισταμένων επιδομάτων στο βασικό μισθό, καθώς αφορούν τον ίδιο τον πυρήνα του λειτουργήματος του πανεπιστημιακού δασκάλου. Να πραγματοποιηθεί η τριμερής συνάντηση που ζητήθηκε πρόσφατα και να ενεργοποιηθεί πάραυτα η τριμερής Ομάδα Εργασίας μεταξύ των υπουργείων Παιδείας, Οικονομικών και των Ομοσπονδιών της ανώτατης εκπαίδευσης.

4. Άμεση έγκριση των τροποποιημένων προϋπολογισμών των Πανεπιστημίων για το τρέχον έτος 2011. Για πρώτη φορά, αναφέρει η ΠΟΣΔΕΠ, δεν έχουν επιστραφεί στα ιδρύματα τα ταμειακά υπόλοιπα του 2010, ενώ οι τροποποιημένοι (λόγω των περικοπών) προϋπολογισμοί του 2011 δεν έχουν ακόμα εγκριθεί. Το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσμα τα Πανεπιστήμια να μην μπορούν να εγκρίνουν καμία δαπάνη και να υπονομεύεται πλέον η καθημερινή λειτουργία τους.

5. Επαρκής χρηματοδότηση των Πανεπιστημίων, έτσι ώστε να αντεπεξέλθουν στις άμεσες ανάγκες για στοιχειώδη κάλυψη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών τους.

6. Σαφή δέσμευση για μόνιμο εθνικό πρόγραμμα έρευνας, με ερευνητικά προγράμματα που θα προκηρύσσονται σε τακτά χρονικά διαστήματα, τόσο για την αντιμετώπιση κοινωνικό - οικονομικών ζητημάτων πάρα και τη σύνδεση με την παραγωγή και τη βιομηχανία, όσο και για την προώθηση της βασικής έρευνας. Επιπλέον, το υπουργείο Παιδείας πρέπει να αντιμετωπίσει άμεσα τα κοινοτικά ερευνητικά προγράμματα με συνέπεια, διαφάνεια και επαγγελματισμό. Το σύνολο των ερευνητικών αυτών προγραμμάτων είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη και την έξοδο από την κρίση.

Πηγή: tovima.gr