Τη διαδικασία εκλογής των εσωτερικών μελών των Συμβουλίων Διοίκησης των ΑΕΙ-ΤΕΙ, η οποία είναι εξαιρετικά πολύπλοκη και προβλέπει μεταξύ άλλων ενιαίο ψηφοδέλτιο, παρουσίασε χθες το υπουργείο Παιδείας, με αποτέλεσμα να προκαλέσει την αντίδραση των πρυτάνεων. Σύμφωνα με το σχεδιασμό του υπουργείου, για την εκλογή των εσωτερικών μελών των Συμβουλίων, προβλέπεται, η  εκλογή γίνεται από ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο και για την ανάδειξη των εκλεγομένων ακολουθείται το σύστημα της ταξινομικής ψήφου, όπου οι εκλογείς ταξινομούν τους υποψηφίους κατά σειρά προτεραιότητας αρχίζοντας από το ένα. Παράλληλα, προβλέπεται, η καταμέτρηση των ψήφων γίνεται σε αλλεπάλληλους γύρους καταμέτρησης και κάθε φορά εκλέγεται ένας ή αποκλείεται ο υποψήφιος με τις λιγότερες ψήφους.

Έντονη ήταν η πρώτη αντίδραση των πρυτάνεων, οι οποίοι υποστηρίζουν πως είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα κινηθούν νομικά ώστε να μην εφαρμοστεί η συγκεκριμένη διάταξη. Ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Θεόδωρος Παπαθεοδώρου, αναρωτιέται γιατί αφού το υπουργείο είχε επιλέξει το συγκεκριμένο σύστημα δεν συμπεριελήφθη στις διατάξεις του νόμου ώστε να αποτελέσει στοιχείο του διαλόγου.

Το υπουργείο Παιδείας παραδέχεται ότι η διαδικασία καταμέτρησης εμφανίζει σχετική πολυπλοκότητα, αλλά προσθέτει ότι με το νέο σύστημα αποσυνδέει εκλέγοντες και εκλεγόμενους από μηχανισμούς και κάθε είδους ομαδοποιήσεις.Πηγή: Έθνος