Σε κατασχέσεις μισθών, συντάξεων, ακόμα και περιουσιακών στοιχείων θα προβαίνουν οι εφορίες στην περίπτωση που οι υπόχρεοι φορολογούμενοι, δεν καταβάλλουν το ειδικό τέλος ακινήτων. Σύμφωνα με την απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Παντελή Οικονόμου, η ΔΕΗ και οι εναλλακτικοί πάροχοι θα πρέπει εντός 60 ημερων από την έκδοση των λογαριασμών να αποστείλουν στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) αναλυτική κατάσταση με τους υπόχρεους που δεν πλήρωσαν το τέλος ακινήτων, προκειμένου οι εφορίες να εφαρμόσουν μέτρα αναγκαστικής είσπραξης, όπως η κατάσχεση του περιουσιακού στοιχείου.

Στην ίδια απόφαση δίνονται οδηγίες για το πώς θα απαλλαγούν από το τέλος κάποια νομικά και φυσικά πρόσωπα.

Ωστόσο, στις περισσότερες περιπτώσεις τόσο τα φυσικά όσο και τα νομικά πρόσωπα που απαλλάσσονται από το τέλος, θα πρέπει να πληρώσουν την πρώτη δόση που θα τους έρθει με τον λογαριασμό της ΔΕΗ ή του εναλλακτικού παρόχου και εκ των υστέρων θα γίνει η εκκαθάριση από την εφορία ή συμψηφισμός από τη ΔΕΗ.

Σύμφωνα με την απόφαση, η ΔΕΗ, οι εναλλακτικοί πάροχοι και οι εφορίες θα προβούν στις εξής ενέργειες, εφόσον κάποιοι αρνηθούν να πληρώσουν το ειδικό τέλος ακινήτων:

1. Αν δεν καταβληθεί το ειδικό τέλος εντός 40 ημερών από την έκδοση του λογαριασμού, η ΔΕΗ και οι εναλλακτικοί πάροχοι θα προχωρούν στη διακοπή του ρεύματος

2. Αν δεν ζητηθεί η επαναχορήγηση του ηλεκτρικού ρεύματος εντός 20 ημερών από τη διακοπή, οι πάροχοι θα προχωρούν σε διαγραφή της απαίτησης από τον πελάτη.

3. Αμέσως μετά θα αποστέλλουν στη ΓΓΠΣ καταστάσεις των καταναλωτών για τους οποίους διαγράφηκε η απαίτηση.

4. Η επαναχορήγηση του ρεύματος στην παροχή που ηλεκτροδοτεί το συγκεκριμένο ακίνητο από τη ΔΕΗ ή τους εναλλακτικούς προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος μετά τη διαγραφή της απαίτησης για το ειδικό τέλος δεν μπορεί να γίνει αν δεν προσκομισθεί βεβαίωση εξόφλησης από την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία.

5. Οι εφορίες μετά την παραλαβή των καταστάσεων όσων δεν πλήρωσαν το ειδικό τέλος θα προχωρήσουν στη λήψη μέτρων αναγκαστικής είσπραξης. Σε περίπτωση που ο καταναλωτής δεν είναι κύριος ή επικαρπωτής του ακινήτου για το οποίο οφείλεται ειδικό τέλος θα προσέρχεται στην αρμόδια ΔΟΥ προκειμένου να υποδείξει τον κύριο ή επικαρπωτή του ακινήτου, ώστε να διαγραφεί από αυτόν το οφειλόμενο ποσό και να του επαναχορηγείται το ρεύμα. Δηλαδή αρκετοί χρήστες ακινήτων που δεν είναι υπόχρεοι θα αναγκασθούν να μείνουν χωρίς ρεύμα για μεγάλο χρονικό διάστημα μέχρις ότου ολοκληρωθεί αυτή η χρονοβόρα διαδικασία.

Πηγή: ΚαθημερινήΣχετικό θέμα: Πρώτα η πληρωμή... μετά η απαλλαγή από το χαράτσι της ΔΕΗ!
TAGS