Με λεφτά που προορίζονται για την κάλυψη των οικονομικών αναγκών των δήμων , θα πληρωθούν οι συντάξεις, όπως αποφάσισε το υπουργικό Συμβούλιο που συνεδρίασε την  Πέμπτη.
Συγκεκριμένα, τα κονδύλια πιστώσεων των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των Δήμων, θα δοθούν για την αποπληρωμή των συντάξεων. Οι πόροι που δεσμεύτηκαν θα επιστραφούν στους δήμους όταν είναι διαθέσιμοι.

Παράλληλα, αποφασίστηκε να δοθούν στις τράπεζες και οι υπόλοιποι πόροι του Ταμείου Στήριξης Τραπεζών.