Μόλις 27 εργαζόμενοι των υπό κατάργηση ή συγχώνευση οργανισμών έχουν μεταφερθεί στη νέα τους υπηρεσία. Η διαδικασία πρέπει να ολοκληρωθεί έως το τέλος Νοεμβρίου, αλλιώς οι υπάλληλοι θα μπουν σε εφεδρεία. Σε «αγώνα δρόμου» θα πρέπει να αποδυθούν η κυβέρνηση και οι διοικήσεις των υπό κατάργηση και συγχώνευση οργανισμών προκειμένου να ολοκληρωθεί η μεταφορά του προσωπικού μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου. Διαφορετικά -όπως προβλέπει το πολυνομοσχέδιο που ψηφίστηκε την περασμένη Πέμπτη- περίπου 7.000 υπάλληλοι αορίστου χρόνου μπαίνουν στη διαδικασία «εφεδρείας» από την 1-1-2012.

Σύμφωνα με τον πίνακα παρακολούθησης των δράσεων που απαιτούνται για την κατάργηση ή συγχώνευση φορέων, τον οποίο ανάρτησε στην ιστοσελίδα του ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Θ. Πάγκαλος, ελάχιστες διαπιστωτικές πράξεις έχουν ολοκληρωθεί.

Συγκεκριμένα, από το σύνολο των οργανισμών που απασχολούν περισσότερους από 7.000 εργαζομένους και έχει ψηφιστεί από τον Αύγουστο η μετάβασή τους σε νέο καθεστώς (ν. 4002/2011), μόνο 27 υπάλληλοι του Ινστιτούτου Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών έχουν μεταφερθεί στον ΟΑΣΠ. Εχει καθοριστεί επίσης η έκδοση της απόφασης του υπουργού Πολιτισμού, Π. Γερουλάνου, για τη μεταφορά των εργαζομένων από το Κέντρο Εκπαίδευσης Ιππασίας.

Εκκρεμούν οι διαπιστωτικές πράξεις που αφορούν την κατάργηση και συγχώνευση των 10 μεγάλων φορέων καθώς και τη μεταφορά του προσωπικού τους. Οι φορείς αυτοί, που απασχολούν το 90% των 7.000 υπαλλήλων, είναι: Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου ΑΕ, ΟΔΔΥ, ΕΡΤ, Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης, ΟΣΚ ΑΕ, ΔΕΠΑΝΟΜ, ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, ΕΟΜΜΕΧ, ΙΓΜΕ και Εθνικό Ιδρυμα Νεότητας (ΕΙΝ).

Στο πολυνομοσχέδιο επίσης προβλέπεται ότι οι υπάλληλοι αορίστου χρόνου 7 καταργούμενων φορέων (ν. 4002/11) τίθενται άμεσα σε εργασιακή εφεδρεία. Οι φορείς αυτοί είναι: Συμβούλιο Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής, Εθνικός Οργανισμός Ερευνας και Τεχνολογίας, Εκπαιδευτικό Κέντρο Επιμόρφωσης Δασικών Υπαλλήλων, Σταθμός Ελέγχου Κάπρων, Εργο Πολιτών, Εθνικό Στάδιο Νέας Ιωνίας Βόλου, Κέντρο Εκπαίδευσης Ιππασίας.

Επίσης στους φορείς υποδοχής όπου θα μεταφερθεί το προσωπικό των υπό αναδιάρθρωση οργανισμών, οι διοικήσεις θα πρέπει να θέσουν σε εφεδρεία μέχρι τις 31-12-2011 προσωπικό Υποχρεωτικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΥΕ και ΔΕ) ισάριθμο με τους μετατασσόμενους. Το κριτήριο για την εφεδρεία θα είναι η μικρότερη προϋπηρεσία.

Εάν δεν υλοποιηθεί η καταγραφή του πλεονάζοντος προσωπικού μέχρι τέλος του χρόνου, θα τίθεται σε εφεδρεία όλο το προσωπικό ΔΕ και ΥΕ των φορέων υποδοχής.

Πηγή: Έθνος