Η διανομή συγγραμμάτων στους φοιτητές, μέσω του προγράμματος ΕΥΔΟΞΟΣ, αρχίζει σήμερα, και δικαιούχοι είναι όσοι δεν έχουν πάρει συγγράμματα στο ίδιο μάθημα.   Ωστόσο, αρκετά ιδρύματα δεν έχουν στείλει στο υπουργείο Παιδείας τα στοιχεία που τους ζητήθηκαν, για τους αριθμούς των ενεργών φοιτητών, με αποτέλεσμα οι φοιτητές και σπουδαστές να μην πάρουν συγγράμματα, μέχρι να στείλουν τα σχετικά στοιχεία.  
   
Σύμφωνα με πληροφορίες, περίπου 14 πανεπιστήμια και τεχνολογικά ιδρύματα δεν έχουν αποστείλει τα σχετικά στοιχεία και κινδυνεύουν να μη λάβουν τα συγγράμματα. Μεταξύ αυτών είναι τα πανεπιστήμια Κρήτης, Ιωαννίνων, το Ιόνιο, το Πολυτεχνείο Κρήτης κ.λ.π.  
   
Η διανομή των συγγραμμάτων αναμένεται να τερματιστεί το Δεκέμβριο.