Κατατέθηκε η προσφυγή του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (ΔΣΑ) στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) για το ειδικό τέλος ακινήτων που εισπράττεται με τους λογαριασμούς της ΔΕΗ. Με την αίτησή του ο ΔΣΑ ζητεί από το ΣτΕ την ακύρωση της επιβολής του τέλους ως παράνομου και αντισυνταγματικού και επιφυλάσσεται για περαιτέρω ενέργειες. Εν τω μεταξύ, όπως ενημερώνει ο Σύλλογος αναφορικά με την αίτηση ακυρώσεως του για το τέλος επιτηδεύματος, ορίστηκε ήδη δικάσιμος ενώπιον του ΣτΕ στις 4 Νοεμβρίου 2011.