Την περαιτέρω μείωση των καταθέσεων διαπιστώνει η Τρόικα. Στην έκθεσή της που δημοσιοποίησε την προηγούμενη εβδομάδα η Ε.Ε αναφέρει ότι η τάση εκροής των καταθέσεων συνεχίζεται. Συγκεκριμένα διαπιστώνει ότι από τα τέλη Αυγούστου μέχρι και το τέλος που πρώτου δεκαπενθημέρου του Οκτωβρίου οι καταθέσεις λιανικής μειώθηκαν κατά 4,9%.    
Σε απόλυτα νούμερα η εκροή των καταθέσεων στο διάστημα αυτό του ενάμιση μήνα αντιστοιχεί σε περίπου 9,5 δισ. ευρώ.   


Η μείωση των καταθέσεων αποδίδεται τόσο στο κλίμα έντονης ανησυχίας που έχει επικρατήσει στο διάστημα αυτό όσο και στις αυξημένες ανάγκες των νοικοκυριών, για την κάλυψη των φορολογικών τους και άλλων έκτακτων υποχρεώσεων.   


Η εξέλιξη αυτή έχει προκαλέσει ισχυρές πιέσεις στη ρευστότητα των τραπεζών, καθώς παράλληλα βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία "απεξάρτησης" τους από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Υπενθυμίζεται ότι ο συνολικός δανεισμός των τραπεζών από την ΕΚΤ έχει υποχωρήσει στα 93 δισ. ευρώ.