Εισφορά 10 ευρώ το μήνα υπέρ ανέργων είναι υποχρεωμένοι να καταβάλλουν οι αυτοαπασχολούμενοι.  Τα χρήματα θα πηγαίνουν σε ειδικό λογαριασμό που θα χορηγεί βοηθήματα στους αυτοτελώς και ανεξάρτητα απασχολούμενους -δηλαδή τους άμεσα ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ, του ΕΤΑΑ και του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ- που αποδεδειγμένα διακόπτουν το επάγγελμά τους για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών μηνών.

Όπως προβλέπεται σε εγκύκλιο του υπουργού Εργασίας Γιώργου Κουτρουμάνη, η εισφορά αυτή εισπράττεται μαζί με τις άλλες εισφορές των κλάδων σύνταξης και ασθένειας στον ΟΑΕΕ και αποδίδεται στον ΟΑΕΔ.

Εξαιρούνται της εισφοράς μόνο όσοι ασφαλίζονται προαιρετικά. Αρα, τη γλιτώνουν όσοι έκλεισαν την επιχείρησή τους και τώρα κάνουν αυτασφάλιση στον ΟΑΕΕ, το ΕΤΑΑ και το ΕΤΑΠ/ΜΜΕ προκειμένου να μη μείνουν ανασφάλιστοι.

Η εν λόγω συνδρομή θα κατευθύνεται στον ΟΑΕΔ προκειμένου να επιδοτηθούν όσοι ελεύθεροι επαγγελματίες χάσουν αποδεδειγμένα την επιχείρησή τους για τρεις μήνες. Και όπως σε κάθε Οργανισμό, Κλάδο ή Λογαριασμό κοινωνικής ασφάλισης, έτσι και για τον Λογαριασμό αυτό θα εκδοθεί Κανονισμός και προφανώς, πέραν της κύριας εισφοράς, θα προβλέπεται ότι τα πρόσθετα τέλη και λοιπές επιβαρύνσεις (όπως στην περίπτωση της εισφοράς υπέρ ανεργίας), στις περιπτώσεις εκπρόθεσμης καταβολής της θα επιβάλλονται ποινές και σε κάθε περίπτωση θα αποτελούν πόρους του Λογαριασμού.


Πηγή: enet.gr