Έργα βελτίωσης στο λιμάνι του Πειραιά για το 2012, που αφορούν υποδομές οδοποιίας και οικοδομικές εργασίες στη λιμενική ζώνη, συνολικού ύψους 4.428.000 ευρώ, αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΛΠ
Εγκρίθηκε επίσης, η προμήθεια τεσσάρων μεταχειρισμένων ελκυστήρων(terminal tractors) συνολικού προϋπολογισμού 250.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ μέσω ανοιχτού συνοπτικού διαγωνισμού για τις ανάγκες του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων του ΟΛΠ στο Ν.Ικόνιο (προβλήτας Ι).

Να σημειωθεί, ότι το ΔΣ του ΟΛΠ κήρυξε άγονους τους διαγωνισμούς εκποίησης και απομάκρυνσης των εγκαταλελειμμένων πλοίων "Παναγία Αγιάσσου", "Μακεδονία" της εταιρείας ΣΑΟΣ και "Jet Ferry I" της πρώην εταιρείας G.A. Ferries του Γ.Αγούδημου. Για τη συνέχιση των διαδικασιών εκποίησης βάσει του νόμου 2881/2001 το ΔΣ του Οργανισμού θα συνέλθει εκ νέου.