Αίτηση ακύρωσης και αναστολής εκτέλεσης της απόφασης για το «άνοιγμα« του ωραρίου των φαρμακείων κατέθεσε ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος στο Συμβούλιο της Επικρατείας ζητώντας ταυτόχρονα να χορηγηθεί προσωρινή διαταγή αναστολής εκτέλεσης της απόφασης που προσβλήθηκε. Όπως τονίζει ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος, η απελευθέρωση στο ωράριο αντίκειται στις συνταγματικές διατάξεις που κατοχυρώνουν την προστασία της υγείας, καθώς και στον ισότιμο ανταγωνισμό.   

Επίσης, αντιβαίνει στις διατάξεις του νόμου για τον «Καλλικράτη», οι οποίες προβλέπουν αρμοδιότητα των δήμων για τον καθορισμό του ωραρίου λειτουργίας των φαρμακείων.