Στο πειθαρχικό συμβούλιο ιατρών της 1ης Υπε Αττικής παραπέμπονται παιδοκαρδιοχειρούργοι του νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία», μετά τις καταγγελίες του υπουργού Υγείας ότι λόγω επαγγελματικών διενέξεων δεν χειρουργούσαν παιδιά τα οποία είχαν ήδη υποβάλει σε νάρκωση. Τους επιβλήθηκε επίσης επιβλήθηκε αναστολή άσκησης των καθηκόντων τους.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, το διοικητικό συμβούλιο του νοσοκομείου «με τη σύμφωνη γνώμη της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής λαμβάνοντας υπόψη τα σοβαρά πειθαρχικά παραπτώματα των εμπλεκομένων Παιδοκαρδιοχειρουργών όπως παράβαση δεοντολογίας και παράβαση ιατρικού κώδικα, αποφάσισε την παραπομπή τους στο Πειθαρχικό Συμβούλιο Ιατρών της 1ης Υ.Πε Αττικής».