Εγκρίθηκε η Αίτηση Χρηματοδότησης που κατέθεσε το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την Αγορά κτιρίου προς στέγαση των εκπαιδευτικών-ερευνητικών δραστηριοτήτων του Ιδρύματος με προϋπολογισμό 12.000.000 €.
Πρόκειται για αγορά κτιρίου προς στέγαση των εκπαιδευτικών-ερευνητικών δραστηριοτήτων του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης συνολικής επιφάνειας από 6.601 μέχρι 8271 τ.μ., κατάλληλου για εργαστήρια εκπαίδευσης και έρευνας.
 

Πηγή: seleo.gr