Διευκρινήσεις για την εργασιακή εφεδρεία και την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων έδωσε το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης. 

Σύμφωνα με την εφαρμοστική εγκύκλιο που δόθηκε σήμερα, στο θέμα της εργασιακής εφεδρείας, τονίζεται ξεκάθαρα πως η εργασιακή εφεδρεία είναι προαναγγελία απόλυσης, η οποία θα εφαρμοστεί αργά η γρήγορα με όλες τις συνέπειες που προκύπτουν.

Όπως διευκρινίζεται για το λόγο αυτό θα συμμετάσχουν αυτεπαγγέλτως υπάλληλοι που βρίσκονται υπό συνανταξιοδότηση, ενώ εξαιρούνται υπάλληλοι οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις εξαίρεσης από την εργασιακή εφεδρεία .

Οι προϋποθέσεις αυτές αφορούν σε ποσοστά αναπηρίας, μονογονεϊκές οικογένειες, ακόμα και σε οικογένειες που το ένα μέλος βρίσκεται ήδη σε καθεστώς εφεδρείας.

Από κόσκινο η αξιολόγηση

Την ίδια στιγμή, στην εγκύκλιο αναφέρεται ρητά πως οι δημόσιοι υπάλληλοι θα αξιολογούνται από ειδική επιτροπή προκειμένου να πάρουν προαγωγή, καθώς καταργείται η ανέλιξη στις ανώτερες θέσεις λόγω παραμονής στην υπηρεσία.

Τα κριτήρια της αξιολόγησης υπόκεινται πλέον σε αντικειμενικά κριτήρια όπως τις σπουδές και την απόδοση του κάθε υπαλλήλου, ενώ ο χρόνος παραμονής στην υπηρεσία γίνεται πλέον ενδεικτικός.

Αξίζει να σημειωθεί πως σε περίπτωση προσλήψεων, ο υπάλληλος θα υπογράφει μια σύμβαση ιδιωτικού δικαίου που θα έχει ισχύ για δύο χρόνια, ενώ για το αν θα μονιμοποιηθεί ή όχι θα κρίνεται πάλι από ειδική επιτροπή μέσω συνέντευξης και αξιολόγησης προσόντων και παραγωγικότητας.


Διαβάστε όλη την εγκύκλιο του υπουργείου εδώ 


A.A.