Τον εντοπισμό σοβαρών ατασθαλιών στον κλάδο Ζημιών Αυτοκινήτων Εξωτερικού, ανακοίνωσε σήμερα η Εθνική Ασφαλιστική, στο πλαίσιο των ελέγχων που πραγματοποιούνται συστηματικά και σε διαρκή βάση από την Εσωτερική Επιθεώρηση του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας στην Εθνική Ασφαλιστική.  Οι συγκεκριμένες έκνομες ενέργειες, στις οποίες εμπλέκονται και στελέχη της Εθνικής Ασφαλιστικής, ετέθησαν υπόψη της Ελληνικής Αστυνομίας για τις περαιτέρω, κατά το νόμο, ενέργειές της. Η Εταιρία εκτιμά ότι η ζημία που προκλήθηκε προσεγγίζει τα περίπου 1,5 εκατ. ευρώ και θα στραφεί κατά παντός υπευθύνου για την αποκατάστασή της.

 Όπως αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση, η Διοίκηση της Εθνικής Ασφαλιστικής, με τη διαρκή στήριξη της Διοίκησης της Εθνικής Τράπεζας, δεσμεύεται για την αταλάντευτη προσπάθεια εξυγίανσης και εξορθολογισμού της λειτουργίας της Εταιρίας, με στόχο την υγιή ανάπτυξη της ασφαλιστικής αγοράς και της Εταιρίας προς όφελος των εργαζομένων σε αυτήν, των συνεργατών, των πελατών και των μετόχων της.