Την έναρξη της διαγωνιστικής διαδικασίας για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας και διαχείρισης των κρατικών λαχείων, για περίοδο 12 ετών, ανακοίνωσε το Ταμείο Αξιοποίησης Δημόσιας Περιουσίας. Η άδεια, θα αφορά στο αποκλειστικό δικαίωμα παραγωγής, λειτουργίας, κυκλοφορίας, προβολής και διαχείρισης των κρατικών λαχείων, τα οποία περιλαμβάνουν το Εθνικό, το Λαϊκό και το Ευρωπαϊκό Λαχείο, το Στιγμιαίο Κρατικό Λαχείο ή Ξυστό, το Στεγαστικό Κρατικό Λαχείο και το Πρωτοχρονιάτικο Λαχείο.

Η διαδικασία θα γίνει σε δύο φάσεις: Κατά την α΄ φάση, οι συμμετέχοντες (μεμονωμένοι διεθνείς διαχειριστές τυχερών παιγνίων ή κοινοπραξίες) θα κληθούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους και να επιδείξουν ότι πληρούν τα νομικά, οικονομικά και τεχνικά κριτήρια, που αναφέρονται αναλυτικά στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (είναι διαθέσιμη στις ιστοσελίδες www.hradf.com και www.minfin.gr).

Η προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τους υποψηφίους είναι η 29η Νοεμβρίου. Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες που θα προκριθούν, θα έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν δεσμευτικές προσφορές.

Χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι για τη συγκεκριμένη διαδικασία, είναι οι Credit Suisse Securities (Europe) Limited και Eurobank EFG Equities ΑΕΠΕΥ. Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο του Ταμείου, Κώστα Μητρόπουλο, "ο κλάδος των λαχείων έχει σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης στην Ελλάδα και πιστεύουμε ότι οι έμπειροι διαχειριστές τυχερών παιγνίων θα θεωρήσουν ελκυστική τη συγκεκριμένη επενδυτική ευκαιρία".