Και στις περιπτώσεις που το Δημόσιο ή Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) μισθώνουν ακίνητα από ιδιοκτήτες, θα επιβληθεί το έκτακτο ειδικό τέλος ηλεκτροδοτούμενων δομημένων επιφανειών (ΕΕΤΗΔΕ), καθώς δεν προβλέπεται διάταξη στο νόμο που να απαλλάσσει τον κύριο ή τον επικαρπωτή του ακινήτου.

 Τα παραπάνω ανέφερε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Παντελής Οικονόμου απαντώντας σε ερώτηση βουλευτή.

Στο ειδικό τέλος δεν υπόκεινται ακίνητα που ανήκουν στα νομικά πρόσωπα και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εκπλήρωση των θρησκευτικών, εκκλησιαστικών, φιλανθρωπικών, εκπαιδευτικών, καλλιτεχνικών ή κοινωφελών σκοπών τους.