Σε μείωση θέσεων εργασίας θα προχωρήσει μια στις 4 επιχειρήσεις στον ασφαλιστικό κλάδο, σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας της KPMG με θεμα τις αποδοχές και παροχές για τον ασφαλιστικό κλάδο για το 2011. 
Πιο συγκεκριμένα, η έρευνα παρουσιάζει αναλυτικά στοιχεία αποδοχών και παροχών για 116 θέσεις εργασίας η οποία για το 2011 βασίζεται σε δείγμα 19 εταιρειών και 2 312 κατόχων θέσεων εργασίας στην ελληνική αγορά. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας το 50% των εταιρειών του δείγματος έδωσε μηδενικές αυξήσεις σε όλες τις κατηγορίες των εργαζομένων. Για τις εταιρείες που έδωσαν αύξηση σε όλες ή τουλάχιστον σε μία κατηγορία εργαζομένων, η μέση συνολική αύξηση για το 2011 ανήλθε σε 2,7%. Τα ποσοστά των αυξήσεων που προβλέπεται να δοθούν για το 2012 κινούνται στο 2,9% (κατά μέσο όρο).

Το ποσό που πληρώθηκε ως πριμ απόδοσης μέσα στο οικονομικό έτος 2010 ανήλθε στο 6,4% των ετήσιων βασικών αποδοχών, και κινήθηκε σε χαμηλότερα επίπεδα με το αντίστοιχο ποσοστό του 2009 (7,7%).

To 25% των εταιρειών του δείγματος προχώρησε μέσα στο 2010 ή θα προχωρήσει το 2011 σε μείωση θέσεων εργασίας, κυρίως λόγω μείωσης εργασιών.