Άρχισε η λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου στην Κόρινθο μέσω της Κοινωνικής Υπηρεσίας του δήμου. Οι οικογένειες που εξυπηρετούνται από το Κοινωνικό Παντοπωλείο επιλέγονται από την κοινωνική υπηρεσία, βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων, ώστε να εξασφαλίζεται η αμερόληπτη και δίκαιη κατανομή τους, αλλά ταυτόχρονα και το απόρρητο της όλης διαδικασίας.

Από πλευράς δήμου, αναφέρεται ότι το Κοινωνικό Παντοπωλείο στοχεύει αποκλειστικά στην κάλυψη πρωτογενών αναγκών επιβίωσης των πραγματικά απόρων οικογενειών του δήμου, ενώ διασφαλίζεται η προστασία της αξιοπρέπειας των πολιτών που προσφεύγουν σ' αυτό.

Συμπληρωματικά επισημαίνεται, από την δημοτική αρχή, ότι με την εφαρμογή του προγράμματος της κοινωφελούς εργασίας και την πρόσληψη του κατάλληλου προσωπικού, η σημαντική αυτή δραστηριότητα του δήμου θα επεκταθεί πολύ περισσότερο, βοηθώντας ουσιαστικά περισσότερους πολίτες που βρίσκονται σε πραγματική ανάγκη.