Σε ρυθμίσεις- ανάσα για χιλιάδες δημοσίους υπαλλήλους προχωρά το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.    
Μεταξύ άλλων προβλέπει επιμήκυνση των στεγαστικών δανείων με το ιδιο επιτόκιο και αρχικά θα αφορά τα δάνεια που δόθηκαν μετά το 2005.   

Στόχος να αμβλυνθούν οι επιπτώσεις από τις μισθολογικές περικοπές που έχουν ήδη γίνει, αλλά και από την εφαρμογή του ενιαίου μισθολογίου, που επιφέρει μειώσεις αποδοχών έως και 50%.