«Να αποσυρθεί το σχέδιο νόμου για τα δημόσια έργα, το οποίο εδώ και ένα χρόνο συζητά το υπουργείο Μεταφορών και Δικτύων, ως απαράδεκτο, αλλά και να επιβληθεί η διαφάνεια στην ανάθεση και εκτέλεση όλων των έργων με γενίκευση της εφαρμογής της [email protected], απαιτούν οι εργολήπτες», όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Πανελληνίου Συνδέσμου Ανωνύμων και Περιορισμένης Ευθύνης και Προσωπικών Τεχνικών Εταιρείων (ΣΑΤΕ).

Εξάλλου, κατά πλειοψηφία οι εργολήπτες-μέλη του ΣΑΤΕ τάχθηκαν, επίσης, υπέρ της πλήρους κατάργησης των ειδικών όρων στις διακηρύξεις των έργων, της πλήρους κατάργησης του συστήματος μελέτη κατασκευή και της πλήρους κατάργησης των πρόσθετων εγγυητικών επιστολών.