Την πληρωμή της έκτακτης εισφοράς, του τέλους επιτηδεύματος και του φόρου εισοδήματος, αλλά και για την υπαγωγή στη ρύθμιση της περαίωσης και την υποβολή "ξεχασμένων" δηλώσεων περιλαμβάνει ο Νοέμβριος, με τις τσέπες των καταναλωτών να μην αντέχουν άλλες οικονομικές επιβαρύνσεις. Μπορεί το δημοψήφισμα να ακυρώθηκε, οι φόροι όμως είναι ακόμη εδώ... Ειδικότερα, οι προθεσμίες έχουν διαμορφωθεί ως εξής: 

1 Μέχρι τις 9 Νοεμβρίου 2011 για την καταβολή του φόρου εισοδήματος που λήγει στις 31 Οκτωβρίου.

2 Μέχρι τις 9 Νοεμβρίου 2011 για την πληρωμή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, της έκτακτης εισφοράς στις αντικειμενικές δαπάνες και του τέλους επιτηδεύματος που έχουν βεβαιωθεί με το πολυεκκαθαριστικό και λήγει στις 31 Οκτωβρίου. Σημειώνεται ότι οι φορολογούμενοι που δεν έχουν λάβει την ειδοποίηση για την καταβολή της δεύτερης δόσης της έκτακτης εισφοράς μπορούν να καταβάλουν τη δόση στις τράπεζες ή στα ΕΛΤΑ, προσκομίζοντας το εκκαθαριστικό σημείωμα ή το αποδεικτικό είσπραξης της 1ης δόσης, εφόσον το ποσό πληρωμής 1ης και 2ης δόσης είναι το ίδιο. Εναλλακτικά και σε κάθε άλλη περίπτωση η πληρωμή μπορεί να γίνει στη ΔΟΥ.

3 Μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2011 για την υποβολή "ξεχασμένων" δηλώσεων (φόρου εισοδήματος, ΦΠΑ, ΦΜΥ, συγκεντρωτικών καταστάσεων, φόρου κληρονομιάς κ.ά.) χωρίς την επιβολή πρόσθετων φόρων και προστίμων ή με μειωμένα πρόστιμα και πρόσθετους φόρους.

4 Μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2011 για την υπαγωγή στην περαίωση των εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων της περιόδου 2000-2009. Σημειώνεται ότι στην περαίωση έχουν την ευκαιρία να υπαχθούν οι επιτηδευματίες που έλαβαν το εκκαθαριστικό της περαίωσης αλλά δεν το αποδέχθηκαν, καθώς και οι ελεύθεροι επαγγελματίες - επιτηδευματίες με ακίνητη περιουσία αντικειμενικής αξίας άνω των 400.000 ευρώ και επιχειρήσεις με τζίρο πάνω από 20 εκατ. ευρώ και έως 40 εκατ. ευρώ που είχαν εξαιρεθεί από την αρχική ρύθμιση.