Στον αέρα είναι η ακτοπλοϊκή σύνδεση των νησιών της άγονης γραμμής για την νέα περίοδο Νοέμβριος 2011 - Οκτώβριος 2012. Οι εταιρίες διαμαρτύρονται ότι το ύψος των επιδοτήσεων δεν καλύπτει πλέον το ημερήσιο λειτουργικό κόστος του πλοίου. Για το λόγο αυτό αρκετές ακτοπλοϊκές εταιρίες δεν δείχνουν ενδιαφέρον για τους νέους διαγωνισμούς.